OM SYDSVENSKA STÄD AB
Företaget startade 1 augusti 1965 som dotterföretag till ett bevakningsföretag i Malmö.
Stig Olsson har haft ansvaret för och drivit företaget sedan start, och är sedan 1976
ensam ägare. Verksamheten har under åren utökats till att omfatta nuvarande Skåne län, med kontor
i, utöver Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Sjöbo.
Utvecklingen har varit målmedveten och stabil och omsättningen 2008 kommer att upp-
gå till ca 55 milj. Företaget har en god och stabil ekonomi och har sept 2008 tilldelats Trippel-A i kreditvärdighet och har Högsta kreditvärdighet med riskprognos 0,03% och riskklass 5 enligt
UC Riskintyg.

FÖRETAGSPOLICY

Tillsammans med våra kunder utformar vi rationella och kostnadseffektiva program för
en ren, produktiv, trivsam och mänsklig miljö. Sydsvenska Städ AB:s filosofi är en strävan att leverera avtalad kvalitet med hög leveranssäkerhet.

Miljön i kontors- och produktionslokaler genomgår en ständig utvecklingsprocess där
material, inredning och utrustning förändras. Arkitekter skapar eleganta och spännande byggnader med i många fall exklusiva golv och ljussättningar. Skapelser som sedan skall underhållas och bevaras.

För att kunna leva upp till vår företagsfilosofi krävs lyhördhet och en väl utvecklad
kommunikation, både externt mot våra kunder och leverantörer och internt inom vårt
företag. Detta skall resultera i tydliga och klara instruktioner och anvisningar som
ligger till underlag för vårt uppdrag.

Genom kontinuerlig utbildning och delegering av ansvar till vår personal verksamma
hos våra kunder, utför de egenkontroll av sitt arbete, vilket bidrar till hög leveranssäker-
het och avtalad kvalitet. Till hjälp att säkra våra processer och arbetsmetoder har vi skapat ett verksamhetssystem som bl.a. omfattar kvalitet och miljö och som bygger på ISO9002 och ISO14001.

KVALITETSUPPFÖLJNING

Kvalitetsuppföljningen är uppbyggd kring NFC-systemet som ligger i arbetsledares och
städpersonals mobiltelefoner för direkt rapportering till företagets databas.

Miljöarbetet är fokuserat på kemikalier, förpackningar och transporter.
Företaget är sedan 2005 miljöcertifierat enligt Svanen med licensnummer 376002.

KUNDERNA

Företag, banker, offentliga förvaltningar, skolor, fabriker och privatpersoner.
Tjänsterna utföres i kontor, fabriker, terminaler, sanitetsutrymmen, rena rum m.fl., med vari-
erande krav på frekvens, omfattning och kvalitetsnivå.

MER ÄN BARA STÄDNING

För att våra kunder ska kunna fokusera på den egna kärnverksamheten kan vi hjälpa till
med de dagliga sysslorna både i och utanför byggnaden. I samråd med kunden skräddar-
syr vi våra insatser för att kunna ge en optimal service.

Servicekonceptet omfattar utöver städning i olika former: intern service såsom frukost, lunchservering och administrativa tjänster, skötsel av utemiljö, facilitytjänster i övrigt

Företaget befinner sig i ett expansivt skede med nya spännande utmaningar inför framtiden,
som vi möter med välutbildade, positiva och engagerade medarbetare och kollegor.


Sydsvenska Städ

Bransch:
Städ

Telefon: 040-67 10 50
Fax: 040-67 10 69


Email:
syd.stad@sydstad.se

Hemsida:
www.sydstad.se

Adress:
Sydsvenska Städ
Sporregatan 1
21377 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN